จากตำนานความรักของ1องค์ชายกับ2องค์หญิงที่เล่าขานกันมาจึงมีผู้กำกับมือดีนำมาสร้างเป็นละครซีรี่ส์ ซึ่งตำนานได้กล่าวไว้ว่าเมื่อกว่า2,000 ปีก่อน อาณาจักรนังนังมีกลองศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถส่งเสียงดังได้เองเมือมีข้าศึกมารุกราน แท้จริงแล้วกลองจามองไม่ได้เป็นกลองแต่หากเป็นเพียงองค์หญิงจามองพระธิดาของพระเจ้าชอยรีแห่งแคว้นนังนังเท่านั้น เรื่องเริ่มจากหลังที่พระเจ้าชอยรีประกาศแยกแคว้นนังนังออกจากประเทศจีน พระมเหสีทั้งสองของพระเจ้าชอยรีประสูติพระธิดาองค์หญิงจามยองและองค์หญิงนักรังเกิดในวันและเวลาเดียว ทั้งคู่เกิดจากพระบิดา องค์เดียวกันแต่ต่างมารดา มีคำทำนายว่าองค์หญิงองค์หนึ่งจะเป็นผู้กอบกู้ประเทศชาติ ในขณะที่อีกองค์หนึ่งจะเป็นผู้ทำลายอาณาจักรทั้งอาณาจักรลง มารดาขององค์หญิงนักรังใช้อำนาจของครอบครัวที่มีอยู่โน้มน้าวให้ทุกคนเชื่อว่า บุตรสาวของนางคือคนที่จะกอบกู้ประเทศ ในขณะที่องค์หญิงจามยองซึ่งถูกตราหน้าว่าเป็นคนที่จะทำให้ประเทศประสบกับหายนะ หนีรอดจากความตายมาได้โดยความช่วยเหลือของมารดา และเติบโตขึ้นมาในฐานะสามัญชน เมื่อนางทราบถึงฐานะที่แท้จริงของตนเอง องค์หญิงจามยองเดินทางกลับสู่อาณาจักรของนาง ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองและการต่อสู้แย่งชิงอำนาจองค์หญิงจามยองและองค์ชายโฮดงแห่งอาณาจักรข้าศึกโกคุรยอ ตกหลุมรักกัน แต่ชะตาลิขิตไม่ให้ทั้งคู่ได้สมหวัง องค์หญิงนักรัง ที่หลงรักองค์ชายโฮดงอยู่เช่นกัน จงใจมอบอาณาจักรของตัวเองให้กับเขาโดยการทำลายกลองศักดิ์สิทธิ์ลง องค์หญิงจามยองที่ต่อสู้เพื่อกอบกู้อาณาจักรของนาง สุดท้ายได้แทงดาบไปที่หัวใจ ขององค์ชายโฮดงผู้เป็นที่รัก